FANDOM


Haakonsvern orlogsstasjon - den norske marinens (Sjøforsvarets) hovedbase. Lokalisert helt sør i Loddefjord. Arbeidsplass for noen tusen folk, og har ene og alene skylden for at Rosello Pizza gikk dunken da de nektet dem å levere pizza inne på basen. Har i den senere tid laget masse bråk i forbindelse med en eventuell utvidelse av basens sikkerhetssoner. Er etter sigende Nordens største marinebase, men dette kan ikke verifiseres ettersom ingen sivilister slipper innenfor portene.