FANDOM


Haakonsvern orlogsstasjon - den norske marinens (Sjøforsvarets) hovedbase. Lokalisert helt sør i Loddefjord. Arbeidsplass for noen tusen folk, og har ene og alene skylden for at Rosello Pizza gikk dunken da de nektet dem å levere pizza inne på basen. Har i den senere tid laget masse bråk i forbindelse med en eventuell utvidelse av basens sikkerhetssoner. Er etter sigende Nordens største marinebase, men dette kan ikke verifiseres ettersom ingen sivilister slipper innenfor portene.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki